Korduma kippuvad küsimused

Mis on VMI?

Tarnija juhitud varud (VMI – vendor-managed inventory) on varude juhtimise ja tarnimise süsteem, mille puhul tarnija vastutab kliendi juures olevate varude optimeerimise eest. Enamasti rakendatakse VMI-d koos konsignatsiooni pakkumisega. See tähendab, et tarnijale kuuluvad kaubad on kliendi juures vastutaval hoiul kuni tarbimiseni ja kaupade omandus läheb kliendile üle alles siis kui nad laost kasutusse lähevad.

Kas peaksime pakkuma VMI-d koos konsignatsiooni tingimustega?

Enamik tööstustarvikute tarnijaid pakub VMI-d koos konsignatsiooni tingimustega. Konsignatsiooni tigmuste järgi kuuluvad kaubad tarnijale kuni klient need tarbimisse võtab. Ainus, mida ostja peab tegema, on registreerima kauba kasutusse võtmise meie mobiiliäpiga skaneerides või automaatselt digitaalse kaalu näidu järgi.

Miks see vajalik on? Konsignatsiooni tingimustel tarnimine muudab pakkumise ostjale huvitavamaks ja tarnija tugevdab oluliselt oma konkurentsi positsiooni. Samuti suurendab see võimalust, et klient hakkab tarnijalt ostma teisi kaupu. Keskmiselt suureneb konsignatsiooni pakkuvate tarnijate tootevalik olemasolevate klientide juures 17%.

Kas müügimaht VMI-le üleminekul eeldatavalt suureneb või väheneb?

Esimestel kuudel võib oodata müügimahu vähenemist võrreldes traditsioonilise müügiprotsessiga. Kuid seejärel hakkab müügimaht tänu klientide lojaalsusele ja toodete rist-müügile kasvama.

Miks müügimaht võib alguses kahaneda? Kui tarnija lülitub VMI-le konsignatsiooni tingimustel, on varasematest ostudest harvemate ja ebaregulaarsete tellimuste tõttu kuhjunud kliendil oma varud, mis konsignatsioonile üle minnes jätavad tavaliselt tarbimisse ajalise nihke. See lõppeb niipea kui ostja on oma varud ära tarbinud ja hakkab kaupa võtma VMI varudest.

Kui VMI-ga alustada, kuidas käsitleda varasema perioodi varusid?

On kaks võimalust:
Variant 1: Osta varasemalt kogunenud varud kliendilt tagasi. See kehtib ainult selle osa kohta tooteportfellist, mis läheb konsignatsiooni tingimuste alla.
Variant 2: Ostja tarbib varasemaid varusid eraldi ja samal ajal paigaldab Tarnija konsignatsiooni varud, mida hakatakse tarbima siis kui varasemad varud on otsas.

Kumba varianti eeliatada? ScanLockeriga võib olla nii 1 kui 2 variant. Kuna konsignatsiooni kaubad paiknevad niikuinii ScanLockeris eraldatuna, ei lähe varud omavahel segamini. ScanRoomi puhul on eelistatud variant 1.

Kuidas otsustada, mis kuulub VMI toodete portfelli?

Kõik kaubad ei ole VMI jaoks sobilikud. Tarnija peaks VMI teenust rakendama eelkõige nende kaupadega, mida Ostja tarbib sageli . Näiteks: VMI pakkumise puhul ei ole tarnija huvitatud, et kaubad lihtsalt seisaksid ScanLockeris pool aastat, sest siis ei ole neil ka müügikäivet.

Mida peaks arvesse võtma? Tarnija võib ostjaga kokku leppida, et kui tooted seisavad ScanLockeris kauem kui X kuud, siis maksab ostja hoiutasu Y% kaupade müügihinnast. Näiteks võib küsida 25% hoiutasu kui kaubad on VMI varudes seisnud 6 kuud.

Kes maksab VMI teenuste eest?

Kõik VMI-lahendusega seotud arved Invendorilt tasub tarnija. Tarnijal on seejuures mitu võimalust:

Variant 1: Pakkuda meie VMI teenust kliendile tasuta ja kanda kõik kulud ise.

Variant 2: Leppida kokku, et ostja kompenseerib need kulud. Mõnel järgneval viisil: (i) igakuise püsitasuna, (ii) osaliselt, (iii) kõigi VMI-ga seotud kulude ulatuses.

Variant 3: Tõsta toodete müügihinda X%, mis kataks VMI teenuse kulud.

Soovitus: Rakendada varianti 1 ainult nende ostjatega, kelle ostukäive on VMI kulude katmiseks piisav (näiteks 2000 EUR/kuus) ja töötada selle nimel, et tootevalik kasvaks. Kui müügikäive on väiksem, tuleks leppida kokku, et ostja katab mõned kulud

Kas VMI-d peaks pakkuma olemasolevatele klientidele või uutele või mõlematele?

Meie soovitus alustada esimest VMI projekti kauaaegse kliendiga kellega on loodud head suhted. Sel juhtul on kogu protsess palju ladusam.

Edaspidi võib VMI pakkuda nii olemasolevatele kui uutele klientidele. Kui olemasoleva kliendi puhul on potentsiaali müügi suurendamiseks, siis VMI aitab seda realiseerida. Kui on mõni uus klient, kes võiks tulla püsikliendiks, siis VMI koos konsignatsiooni tingimustega aitab luua eelist konkurentide ees kliendi enda poole võitmisel.

Kuidas leppida kokku tarnesagedustes?

Rusikareegel: Iganädalane tarne. See sõltub tarbimise mahust ja kiirusest ning sellest, kas ostja kasutab varude hoidmiseks ScanLockerit või ScanRoomi .

ScanLockeri puhul soovitame hoida kõikide toodete varude tasemed 2-nädalase maksimaalse tarbimisel (= umbes 3 keskmise nädala tasemel).

ScanRoomi puhul võivad varud olla vajadusel suuremad kui on piisavalt laoruumi.

Kui tarbimine on mõnel juhul väga suur, võib kaaluda ka rohkem kui 1 tarnet nädalas. PS! Alati leppiga kokku ka kindel nädalapäev, mis mõlemale poolele sobib.

Kes varusid kaupadega täiendab?

See küsimus kerkib peamiselt ScanLockeri puhul.

Meie soovitame teha poolte vahel kokkuleppe, et ScanLockeri varude täienduse paneb kappi ostja. Sel juhul saab tarnija transportijana kasutada kolmandat osapoolt ning oma töötajate aega kokku hoida. Samuti soovitame teha inventuure iga kvartali järel, et tarnijal oleksid süsteemis õiged laoseisud.

Kui selline kokkulepe ei ole võimalik, siis võib tarnija kaubad varudesse paigutada ja selle teenuse eest tasu küsida kas kuu- või korra põhiselt. Kohaletuleku tasu sõltub ostja asukohast. On tarnijaid, kes küsivad kohale tuleku korra eest 20 kuni 50 EUR.

Millist lahendust valida? ScanLocker või ScanRoom?

Kui võimalik soovitame eelistada ScanRoomi sest sellega on seotud vähem kulusid ja seega mõlemale poolele kasulikum. Selleks peab ostjal olema eraldatud ja kontrollitud juurdepääsuga laoruum. Kui juurdepääsu kontroll puudub, on meil koos ScanRoom lahendusega pakkuda lisaseade, mille saab paigaldada elektrilise lukuga laoruumi uksele.

ScanLocker sobib juhul kui ostja ei soovi paljusid inimesi laoruumidesse lasta ja tahab kättesaadavaks teha vaid kiiremini liikuvad tooted. ScanLocker sobib ka siis kui ettevõte töötab kolmes vahetuses ja ladu on öise vahetuse ajal suletud.

Mõnikord eelistab ostja ikkagi ScanLocker lahendust isegi siis kui sobiv laoruum on olemas.

Invendor aitab muuta kliendid lojaalsemaks ja äri edukamaks. Kas olete valmis alustama?